Laat je bedrijf weer groeien

Je bedrijf is je leven. Je bent trots op je bedrijf. Samen met je medewerkers
zet je de schouders er onder zodat je bedrijf kan groeien.
Je hebt een goed draaiend team dat op elkaar is ingespeeld. Zij vormen de motor van je bedrijf.
Er wordt hard gewerkt maar toch loopt het niet zo soepel als je zou willen. 

De werkdruk is hoog en je merkt dat sommige medewerkers minder goed in hun vel zitten. Je maakt je zorgen over het ziekteverzuim en de oplopende verzuimkosten. De druk op het team neemt toe en je ziet dat de productiviteit afneemt. Door een krappe arbeidsmarkt wordt het steeds lastiger om gemotiveerde en goed gekwalificeerde medewerkers te krijgen en te behouden. Het is alsof je een rij met dominosteentjes ziet vallen. Als er niets verandert komt het voortbestaan van je bedrijf in gevaar.

Wat zou het mooi zijn als je medewerkers weer hun vitaliteit en bevlogenheid terugkrijgen. Dat je medewerkers weer trots zijn op ‘hun’ bedrijf en de energie weer terugkomt om weer samen te gaan bouwen aan de groei je bedrijf.

Investeren in vitaliteit loont

Ik ben ervan overtuigd dat investeren in vitaliteit loont. Door te werken aan een gezonde bedrijfscultuur houd je je bedrijf gezond en zorg je voor de duurzame inzetbaarheid van je medewerkers. Medewerkers zijn minder vaak ziek, de onderlinge samenwerking verbetert, de kans op ongevallen vermindert en de productiviteit stijgt. Als je aandacht hebt voor het welzijn en welbevinden van je medewerkers, dan ben je een werkgever waar medewerkers graag voor willen (blijven) werken.

Vitale en bevlogen medewerkers
voor de groei van je bedrijf

Planmatige en integrale aanpak

Werken aan een gezonde bedrijfscultuur vraagt een planmatige en integrale aanpak. Niet alleen voor vandaag maar voor de lange termijn. Een quickscan vormt de basis voor het vitaliteitsplan op maat. Dit vitaliteitsplan bestaat verder uit een advies dat aansluit bij de wensen en mogelijkheden van je bedrijf, een concreet plan van aanpak op het gebied van preventie, het voorkomen van ziekteverzuim, gezond leven, vitaliteit en bevlogenheid. Coaching en training en burn-outpreventie behoren ook tot de mogelijkheden. Om vitaliteit tot een succes te maken is het essentieel om hier samen met je medewerkers mee aan de slag te gaan. Daarom is communicatie en het creëren van draagvlak ook een onderdeel van het vitaliteitsplan.

Over Diane Steenbruggen

Diane SteenbruggenIk ben Diane Steenbruggen en als arbeid- en organisatiespecialist help ik MKB-ondernemers met <50 werknemers bij de groei van hun bedrijf door medewerkers vitaal, bevlogen en productief te houden waardoor hoog verzuim wordt voorkomen. Ik breng ruim 25 jaar kennis en ervaring mee op het gebied van advisering, communicatie en coaching (NOBCO-gecertificeerd). Deze expertise in combinatie met ervaring binnen de gezondheidszorg en de overheid en mijn eigen levenservaring zorgt er voor dat ik mij goed in kan leven in wat een bedrijf nodig heeft.

Vanuit mijn Twentse wortels werk ik vanuit de filosofie van het Noaberschap. Net als een Noaber sta ik je met raad en daad bij. Ik voel me betrokken, ben dichtbij en ben er als het nodig is. De lijnen zijn kort, we kunnen snel schakelen en ik bied praktische hulp

Contact

Wil jij weer vitaliteit en bevlogenheid terug binnen je bedrijf zodat je bedrijf weer kan gaan groeien? Maak dan een afspraak en ik denk graag mee hoe je dit aan kunt pakken. Bel 06-83 60 45 14 of stuur een bericht via Whatsapp.

footerlogo

Volg mij op:   logo linkedin

 

CoachUnique is aangesloten bij NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches). Dit betekent dat ik werk volgens de IEC-richtlijnen en bij klachten het klachtenreglement volg.

logo NOBCO

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Bezoekadres:
Borculoseweg 38, 7161 HA Neede

Postadres:
Huikert 4, 7161 GH Neede

T 0545 29 49 64
M 06 83 60 45 14
E info@coachunique.nl

KvK-nummer: 63384116
BTW-identificatienummer: NL001649923B11

 

 

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij CoachUnique. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CoachUnique is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan CoachUnique niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. CoachUnique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CoachUnique geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.