32.000 euro door het afvoerputje!

32.000 euro door het afvoerputje!

32.000 euro? Degene tegenover mij schrikt. “Dat is een fors bedrag, zo had ik er nog nooit tegen aan gekeken”. Mijn gesprekspartner is ondernemer. In zijn bedrijf werken ongeveer 50 medewerkers. We praten over burn-out en de gevolgen daarvan voor een bedrijf. Als er te weinig aandacht is voor een medewerker die dreigt burn-out te raken, dan spoel je in feite € 32.000 door het afvoerputje. Een aanzienlijk bedrag dat veel ondernemers graag op een andere manier willen inzetten.

Burn-out duurt gemiddeld acht maanden

Ik vertel hoe ik kom tot het bedrag van € 32.000. Uit onderzoek blijkt dat een burn-out gemiddeld acht maanden duurt. Dit is een gemiddelde. Bij sommige mensen duurt het wel twee jaar voordat ze (enigszins) zijn hersteld van een burn-out, anderen kunnen sneller weer aan de slag. Ziekteverzuim is een van de grootste kostenposten voor een bedrijf. Gemiddeld kost een zieke medewerker per dag circa € 200. Als je uitgaat van een medewerker die vijf dagen in de week werkt kom je uit op € 1000 per week. Dat is € 4000 per maand. Na acht maanden is het bedrag dus al opgelopen tot € 32.000. En dit is het bedrag voor maar één zieke medewerker. Veel medewerkers werken minder dan vijf dagen per week en gelukkig duurt niet elke burn-out acht maanden maar als je dit bedrag zo voor je ziet dan is het een aanzienlijk bedrag dat door veel bedrijven nauwelijks op te brengen is.

Grote impact

Daarnaast heeft ziekteverzuim ook grote impact op het bedrijf. De continuïteit van de werkzaamheden kan in gevaar komen. Het risico bestaat dat collega’s die de werkzaamheden moeten overnemen, ook uitvallen door te hoge werkdruk als er geen vervanging wordt ingehuurd. En het inhuren van tijdelijke krachten kost natuurlijk ook geld. We hebben het nu alleen nog over het financiële plaatje en nog niet eens over wat een burn-out betekent voor een medewerker die ziek thuis is. Medewerkers die burn-out raken hebben vaak een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Ze zijn perfectionistisch en doen hun werk meestal uitstekend. De perfecte medewerkers dus. Ze willen vaak graag snel weer aan het werk en hebben het idee dat ze falen en voelen dit als een teken van zwakte.

Te weinig aandacht voor voorkomen van burn-out

Natuurlijk is ziekteverzuim niet altijd te voorkomen. Ik merk echter in de praktijk dat er vaak nog te weinig aandacht is voor het voorkomen van uitval door een burn-out. Dit heeft soms ook te maken met medewerkers die niet altijd op tijd aan de bel trekken of leidinggevenden die de signalen van hun medewerkers niet tijdig hebben opgemerkt. Medewerkers missen soms een luisterend oor of ze weten niet goed bij wie ze met hun probleem terecht moeten.

Taboe op burn-out

Toegeven dat het niet (meer) gaat is voor veel mensen erg moeilijk. Vaak heeft dit ook te maken met een cultuur in een bedrijf. Er rust nog vaak een taboe op het hebben van een burn-out. De reactie van de omgeving helpt vaak ook niet echt mee. In mijn praktijk hoor ik heel vaak dat mensen reacties krijgen als: “je bent toch een jonge meid (of jongen), stel je niet zo aan”, “je kunt niet meer dan werken” of “laat het los, morgen weer een dag”. Een van de moeilijkste reacties vinden de meesten de opmerking “je ziet er toch goed uit!”. “Ik wou dat ik een arm of been gebroken had” zeggen ze vaak tegen mij “dan zien ze tenminste dat er iets met mij aan de hand is”. enzovoort.

Weer op de werkplek

Terugkeer op de werkplek is soms lastig. De werksituatie is meestal niet veranderd. De omgeving gaat ervan uit dat als iemand is teruggekeerd op de werkplek, alles dan weer goed moet zijn en de medewerker moet leren zijn of haar grenzen te bewaken. De begeleiding na een burn-out verdient veel meer aandacht, dit om te voorkomen dat iemand na een periode van ziekte weer terugvalt en zich opnieuw ziek moet gaan melden. Hij of zij is dan terug bij af en terugkeren op de werkplek wordt dan nog moeilijker.

Veel winst te behalen

Even weer terug naar het gesprek dat ik met deze ondernemer had over ziekteverzuim door burn-out. Hij is best geschrokken van die € 32.000 en realiseerde zich dat er ook zijn bedrijf nog behoorlijk wat winst te behalen is. En dat geldt voor veel kleinere bedrijven. Zij kunnen meestal niet terugvallen op een interne coachpool of grote trainingsbureaus die kunnen worden ingeschakeld om medewerkers weer op weg te helpen. Dit is vaak ook niet nodig. Veel medewerkers hebben veel baat bij een persoonlijk en gestructureerd coachtraject waarin zij onder andere leren weer de regie te nemen en grenzen te stellen zodat zij weer plezier krijgen in hun werk. Een planmatige aanpak is belangrijk. Door op tijd in actie te komen en doelgericht aan de slag te gaan, kan in veel gevallen een burn-out worden voorkomen of de duur van het ziekteverzuim worden verkort. Een goede begeleiding na terugkeer op de werkplek zorgt er voor dat medewerkers in staat zijn hun werk weer op te pakken en geholpen worden als terugval op de loer ligt.

Kop koffie?

Mijn missie: burn-out de wereld uit. Daar zet ik mij voor in en daarom deel ik graag mijn kennis en ervaring. Ik kom graag een kop koffie bij je drinken om je hierover van gedachten te wisselen. Stuur mij een berichtje of bel 06-83 60 45 14 en ik kom graag geheel vrijblijvend bij je langs.

Met het aanvragen van dit e-book
ga je akkoord met toezending van inspiratiemails

door CoachUnique.