Een burn-out ontstaat nooit ineens

Een burn-out ontstaat nooit ineens

‘Het coachtraject moet wel werkgerelateerd zijn’. Voor veel managers is dit nog steeds een belangrijk uitgangspunt als we praten over het starten van een coachtraject met een medewerker die te maken heeft met burn-outklachten. Wat coaching inhoudt is helaas voor veel mensen nog onbekend terrein. Als ik vertel over mijn werkwijze en dat ik altijd werk met een plan waarin doelen zijn omschreven, merk ik dat managers hier een ander beeld van krijgen.

Werken aan doelen

Van een professioneel coachtraject mag een manager verwachten dat coachsessies geen gezellige koffiemomenten zijn. Dat er wordt gewerkt aan het doel van het coachtraject, bijvoorbeeld om te werken aan de ontwikkeling van een medewerker, het voorkomen van uitval door een burn-out of om de duur van het verzuim te verkorten.

Factoren die bijdragen aan een burn-out

Om dit te bereiken neem ik in een coachtraject alle aspecten mee die te maken hebben met het ontstaan van de burn-outklachten. Dat betekent in de praktijk dat er ook persoonlijke zaken aan de orde komen. Werkdruk, (werk)stress, privéomstandigheden en je draagkracht en draaglast zijn allemaal factoren die bij kunnen dragen aan een burn-out. Door daarmee aan de slag te gaan, werken we aan herstel. En nog veel belangrijker: als je weet waar je burn-out vandaan komt, kun je leren hier in de toekomst anders mee om te gaan.

De druppel waardoor de emmer overloopt

Een burn-out ontstaat nooit ineens. Een burn-out wordt altijd veroorzaakt door een stapeling van oorzaken. In het werk en privé. Ook iemands persoonlijkheid speelt hierbij een belangrijke rol. Dit blijkt ook uit recent onderzoek van TNO onder mensen die te maken hebben (gehad) met een burn-out. Veel mensen proberen lange tijd alle ballen in de lucht te houden totdat er een moment komt dat ze niet meer verder kunnen. In het onderzoek van TNO kwam ook naar voren dat een situatie in de privésfeer vaak de beroemde druppel is waardoor de emmer overloopt. Reden genoeg dus om hier aandacht voor te hebben.Want als je weet dat een burn-out gemiddeld 11 maanden duurt dan is het zinvol om op tijd in actie te komen.

Meer weten?

Heb jij een medewerker die te maken heeft met burn-outklachten en zoek je naar een oplossing? Of kun je hier zelf wel wat hulp bij gebruiken? Neem dan contact met mij op voor een afspraak en ik denk graag met je mee.

 

Met het aanvragen van dit e-book
ga je akkoord met toezending van inspiratiemails

door CoachUnique.