Over burn-out en burnoutpreventie

In Nederland heeft een op de zeven werkenden te maken met burn-outklachten of een burn-out.
Dat aantal stijgt helaas nog steeds. Dit betekent dat veel bedrijven de kans lopen
dat medewerkers uitvallen met een burn-out. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. 

Daarom hieronder uitleg over het ontstaan van burn-out en burn-outpreventie.
Want met burn-outpreventie werk je aan een gezond bedrijf, duurzame inzetbaarheid
en gezonde medewerkers. Wij helpen je daar graag bij.

Meer kennis over burn-out is nodig

Meer kennis over het ontstaan van burn-out en meer begrip voor burn-outklachten en burn-out zorgt er voor dat het onderwerp burn-out beter bespreekbaar wordt. Want hoe graag we ook willen dat het anders is, er wordt nog vaak negatief gereageerd op een burn-out. Er is ook nog veel onbegrip. ‘Je bent toch een jonge meid’ of ‘je bent toch een jonge vent’  dus ‘niet aanstellen’ hoor ik nog te vaak. En dat terwijl burn-out echt een ziekte is die we niet moeten onderschatten. Een verwaarloosde burn-out kan leiden tot blijvende klachten. Door een burn-out gebeurt er ook echt iets in je lichaam en is het zeker geen kwestie van klachten die ‘tussen de oren’ zitten. Veel mensen hebben geen idee wat een burn-out voor iemand betekent en wat voor worsteling het kan zijn om hier weer uit te komen. We hebben het dan nog niet eens gehad over het lastige proces om toe te geven dat je burn-outklachten hebt.

Een burn-out komt nooit alleen door werk of privé

Het is altijd een combinatie van verschillende factoren in het werk en privé die er voor zorgen dat iemand vastloopt. Ook iemands persoonlijkheid kan meespelen. Uit onderzoek blijkt dat vooral mensen die perfectionistisch zijn, een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben en altijd klaar staan voor een ander, meer kans hebben om in een burn-out terecht te komen.

Veel mensen lopen op hun tenen

Door te hoge werkdruk, door een slechte balans tussen werk en privé of omstandigheden thuis die hen boven het hoofd groeien. Het ontstaan van een burn-out is altijd een sluipend proces. Voordat iemand in een burn-out terechtkomt geeft het lichaam meerdere signalen af. Soms herkennen mensen de signalen van hun lichaam niet eens omdat ze te lang over hun grenzen zijn gegaan. Ze vinden vermoeidheid normaal. Denken dat het logisch is dat ze een kort lontje hebben en ze geven hoge werkdruk de schuld. Vaak worden deze signalen genegeerd en blijven mensen te lang doorlopen met burn-outklachten, met alle gevolgen van dien.

Je ziek melden is vaak geen optie

Daar zijn vaak verschillende redenen voor en dat is voor iedereen anders. Soms zijn mensen bang om hun baan te verliezen, bijvoorbeeld omdat ze een tijdelijk contract hebben of een bedrijf in zwaar weer verkeert. Binnen sommige bedrijven voelt het voor medewerkers niet veilig genoeg om zich ziek te melden. De werkdruk is hoog, overwerken behoort tot de norm en als je daar niet aan meedoet dan kun je het gevoel hebben dat je faalt. Veel medewerkers voelen zich heel erg verantwoordelijk voor hun werk en dan kan het moeilijk zijn om dit los te laten. Toegeven dat het niet meer gaat is dus voor veel mensen erg lastig. Als je van huis uit hebt meegekregen dat je niet moet klagen of dat je een watje bent als je opgeeft, tja, dan is het niet eenvoudig om STOP te zeggen.

Voordelen burn-outpreventie:
hogere medewerkerstevredenheid
verbetering productiviteit
lagere verzuimkosten

Lagere verzuimkosten door burn-outpreventie

Veel bedrijven worstelen met hoog ziekteverzuim door burn-out. Vanuit goed werkgeverschap en om hoge verzuimkosten te voorkomen is het zinvol om het ontstaan van burn-outs te voorkomen. Begin aan de voorkomen. Dit betekent dat je er voor zorgt dat medewerkers geen burn-outklachten krijgen. Dit lijkt een open deur maar is essentieel. In veel bedrijven is er namelijk onvoldoende aandacht voor het voorkomen van burn-outklachten. Signalen van een burn-out worden vaak dan ook niet herkend. Het taboe op een burn-out speelt hierbij ook een belangrijke rol. Als medewerkers zelf niet durven toe te geven dat het niet goed gaat, dan gaat bij niemand een alarmbel af. Een signaal kan zijn dat medewerkers zich wat vaker ziek melden dan anders. Vaak gaat het dan om kortdurend verzuim wat voor sommige leidinggevenden meestal geen reden is voor een gesprek.

Burn-outpreventie binnen jouw bedrijf

Leidinggevenden hebben ook niet altijd de tijd en mogelijkheden om medewerkers voldoende te begeleiden. Niet alle arbodiensten hebben een preventieve rol of bieden medewerkers de mogelijkheid om naar een preventie-spreekuur te gaan. Vooral binnen kleinere bedrijven ontbreekt het vangnet van een coach of een andere vorm van begeleiding voor medewerkers. Soms wordt ook pas duidelijk wat er aan de hand is als een medewerker bij een bedrijfsarts terechtkomt. Als een medewerker zich ziek meldt en langere thuisblijft met burn-outklachten, dan ben je eigenlijk al te laat.

Duurzame oplossingen om burn-out te voorkomen

Om bedrijven te helpen bij het voorkomen van burn-out hebben wij een burn-outprogramma ontwikkeld. Met dit programma helpen wij bedrijven bij het ontwikkelen en uitvoeren van duurzame oplossingen om ziekteverzuim door burn-out te voorkomen en verzuimkosten te verlagen. We kijken daarbij verder dan de verzuimcijfers.

Onze kracht ligt in onze totaalaanpak: analyse, advies, een planmatige en praktische aanpak, implementatie en coaching en training voor medewerkers en leidinggevenden. Burn-outpreventie is echter niet alleen de verantwoordelijkheid van een werkgever. Medewerkers en leidinggevenden spelen ook een belangrijke rol. Daarom is de combinatie met coaching en training effectief. Deze aanpak helpt bedrijven om burn-outpreventie te verankeren in hun bedrijf en draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Dit zorgt voor een hogere medewerkerstevredenheid, verbetering van de productiviteit en lagere verzuimkosten.

Een greep uit de mogelijkheden

Onze aanpak voor burn-outpreventie

Hieronder stapsgewijs onze totaalaanpak voor burn-outpreventie. Wij bieden altijd maatwerk. Dit betekent dat je kunt kiezen voor ons totaalpakket of voor een van de modules zoals coaching en training.

stappen burn-outpreventie

Kun je wel wat hulp gebruiken?

Wij zijn ervan overtuigd dat werken aan burn-outpreventie belangrijk is en vooral voordelen heeft: op financieel gebied, onder andere door verlaging van de verzuimkosten en zeker niet onbelangrijk. Door oog te hebben voor het welzijn van medewerkers word je een bedrijf waar medewerkers graag willen werken. Wil jij hier meer over weten of kun je hierbij wel wat hulp gebruiken? Stuur een Whatsappbericht of bel naar 06 – 83 60 45 14 voor een afspraak. We denken graag met je mee. In deze flyer vind je beknopte informatie over burn-outpreventie.

Contact

We nemen graag de tijd om met je mee te denken en een oplossing te vinden voor je vraag. Bel voor een kop koffie of thee in onze sfeervolle coachkeuken of bij jou op locatie naar 06-83 60 45 14 of stuur een Whatsappbericht.

footerlogo

Volg ons op: tw tfb logo instagram

 

CoachUnique is aangesloten bij NOBCO (Nederlandse orde van beroepscoaches). Dit betekent dat we werken volgens de IEC-richtlijnen en bij klachten het klachtenreglement volgen.

logo NOBCO

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij persoonsgegevens. Om je te informeren hoe wij met je persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Bezoekadres:
Borculoseweg 38, 7161 HA Neede

Postadres:
Huikert 4, 7161 GH Neede

T 0545 29 49 64
M 06 83 60 45 14
E info@coachunique.nl

KvK-nummer: 63384116
BTW-identificatienummer: NL001649923B11

Kun je wel wat frisse inspiratie gebruiken? Meld je dan aan voor onze Inspiratiemail en ontvang nieuws en inspiratie op het gebied van burn-outpreventie.

We gebruiken je e-mailadres alleen voor de toezending van deze inspiratiemail. Afmelden kan natuurlijk altijd via de link onderaan de Inspiratiemail.

 

Disclaimer

Copyright

De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij CoachUnique. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CoachUnique is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.

Aansprakelijkheid

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan CoachUnique niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. CoachUnique aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

Verwijzingen en hyperlinks

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. CoachUnique geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.