Coaching op de werkvloer

Coaching op de werkvloer

De werkdruk in veel organisaties is hoog. Ziekteverzuim is in veel organisaties een grote kostenpost. Gemiddeld kan ziekteverzuim van een medewerker € 400 tot € 600 per dag kosten. Investeren in preventie kan een organisatie veel voordeel opleveren. Extra aandacht voor de medewerkers en preventie kan in veel gevallen ziekteverzuim voorkomen of verkorten. Binnen veel bedrijven en organisaties is soms onvoldoende tijd beschikbaar om medewerkers te begeleiden. In veel organisaties staat coachend leiderschap door managers voorop. In de praktijk blijkt vaak dat zij ook te maken hebben met (te) hoge werkdruk en niet de mogelijkheid hebben hier goed invulling aan te geven.

Ik kan bedrijven en organisaties hierbij ondersteunen. Ik heb ruime ervaring opgedaan op het gebied van interne coaching. Je kunt hierbij denken aan de begeleiding van medewerkers die vastlopen in hun werk, zich verder willen of moeten ontwikkelen of te maken hebben met teamgerelateerde problematiek en de begeleiding van medewerkers die re-integreren na ziekte.

Wil je meer weten wat CoachUnique voor jouw bedrijf of organisatie kan betekenen? Bel (06) 83 60 45 14 of mail naar d.steenbruggen@coachunique.nl voor een afspraak. Ik kom graag geheel vrijblijvend langs om met je van gedachten te wisselen over je wensen. Je bent natuurlijk ook van harte welkom voor een kop koffie of thee in mijn coachkeuken.