CoachUnique aangesloten bij NOBCO

CoachUnique aangesloten bij NOBCO

Als je vastloopt en hulp nodig hebt om hierin een weg te vinden, dan is het fijn dat je een beroep op iemand kunt doen die je daarbij kan helpen. Hulp vragen is voor veel mensen niet zo makkelijk. Als je hulp vraagt, dan is het belangrijk dat degene die je vraagt, over voldoende kennis en ervaring beschikt zodat hij je goed kan helpen.

Om een goede coach te kunnen zijn heb je ook kennis nodig en is het belangrijk dat je ook jezelf goed leert kennen. Om die reden heb ik er voor gekozen een goede coachopleiding te volgen. Je moet jezelf ook een spiegel voor durven houden. Tijdens mijn tweejarige coachopleiding aan het Europees Instituut vielen veel puzzelstukjes in elkaar. Natuurlijk heb ik heel veel kennis opgedaan en genoten van de contacten met de andere coaches in opleiding. Het belangrijkste was voor mij dat deze opleiding mij als mens heeft verrijkt; ik heb mijzelf behoorlijk goed leren kennen en ontdekt dat coaching echt bij mij hoort. Het begeleiden van mensen past bij mij. Dat hoor ik ook vaak terug als ik vertel over CoachUnique.

Aansluiting bij NOBCO

Iedereen kan zich coach noemen, welke opleiding hij of zij ook heeft. Omdat ik kwaliteit en professionalisering belangrijk vind, heb ik mij onlangs aangesloten bij de Nederlandse orde van beroepscoaches (NOBCO). Via deze organisatie kan ik kennis ophalen en gebruikmaken van professionele evaluatie-instrumenten. Daarnaast betekent aansluiting bij NOBCO ook dat ik mij verplicht om te werken volgens de Nederlandse Gedragscode voor beroepscoaches. Mijn profiel en meer informatie vind je op de website van NOBCO.

Nederlandse Gedragscode voor beroepscoaches

De Internationale Ethische Code | IEC biedt richtlijnen voor een professionele, transparante en uniforme werkwijze voor coaches. In de IEC is opgenomen hoe je als beroepscoach omgaat met thema’s als integriteit, professioneel en excellent handelen, contractering, (eigen) verantwoordelijkheid en vertrouwelijkheid. Door je aan te sluiten bij NOBCO, zeg je toe dat je de IEC volgt.

De IEC is de Nederlandse versie van de Global code of Ethics (GCE) van EMCC. Net als de GCE is de IEC per 1 januari 2017 van kracht voor Nederlandse NOBCO-beroepscoaches. Alle coaches, die zich aansluiten bij NOBCO, ondertekenen een verklaring. In deze verklaring staat dat zij als beroepscoach verplicht zijn om te werken volgens de IEC-richtlijnen en bij klachten het klachtenreglement volgen. Klik her voor de Internationale Ethische Code voor coaches.