Online programma ‘Stop werkstress’ voor MKB

Online programma ‘Stop werkstress’ voor MKB

Veel bedrijven worstelen met hoog ziekteverzuim door hoge werkstress. Vooral bedrijven in het MKB hebben het door de coronacrisis en de coronamaatregelen moeilijk. Hoge verzuimkosten door burn-out van hun medewerkers kunnen ze er nu niet bij gebruiken. Hoge werkdruk zorgt er voor dat veel medewerkers te maken hebben met werkstress. Vaak zijn de bedrijven niet in de gelegenheid om hun medewerkers hier voldoende bij te begeleiden. Als medewerkers niet op tijd worden geholpen, kan een burn-out het gevolg zijn met alle gevolgen van dien.

Voorkomen burn-out

Om MKB-bedrijven te helpen, heb ik het online programma ‘Stop werkstress’ ontwikkeld. Met dit programma ontzorg ik bedrijven door de begeleiding van medewerkers die te maken hebben met hoge werkstress van hen over te nemen. Met behulp van dit programma help ik medewerkers weer de balans terug te vinden. Ze krijgen praktische handvaten om beter om te gaan met werkstress. Op die manier wordt uitval door burn-out voorkomen en blijven de verzuimkosten laag. Het programma ‘Stop werkstress’ is een programma voor individuele medewerkers. Omdat dit een programma op maat is, kunnen natuurlijk ook meer medewerkers het programma volgen.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit programma, neem dan contact met mij op via 06-83 60 45 14.

programma Stop werkstress