Vangnet om burn-out te voorkomen

Vangnet om burn-out te voorkomen

In mijn praktijk en om mij heen zie ik dat er meestal vooral aandacht is voor mensen die al een burn-out hebben. Naar mijn mening is er nog te weinig aandacht voor het voorkomen van een burn-out, de preventieve kant dus, terwijl daar juist veel winst te halen is. Ook de begeleiding van mensen die na een burn-out weer aan het werk gaan zou nog wel wat meer aandacht mogen krijgen.

Een burn-out is meestal een sluimerend proces totdat de emmer overloopt. Dit moment wil je voor zijn. Als iemand te maken heeft met burn-outklachten, dan is het belangrijk dat hij of zij op tijd bij iemand terecht kan. Een klankbord, iemand die begrip toont, luistert en hem of haar op weg helpt.

Hoge kosten voor bedrijven

Omdat de meeste mensen een groot deel van hun tijd doorbrengen op hun werk, zouden bedrijven hier een actievere rol in kunnen spelen. Ziekteverzuim door burn-out is voor bedrijven een hoge kostenpost. De kosten voor een medewerker die uitvalt met een burn-out lopen al gauw op tot zo’n € 30.000. De kosten voor vervanging nog niet eens meegerekend.

Het ABC-vangnet voor bedrijven

De vraag hoe je hieraan vorm kunt geven, hield mij al langere tijd bezig. Input van de mensen die ik coach en verschillende ondernemers, heeft geleid tot het ontwikkelen van een concept voor een ‘vangnet’ binnen bedrijven. Het ABC-vangnet. Het vangnet is laagdrempelig. Met dit vangnet kan eerder worden ingespeeld op signalen die wijzen op een burn-out met het doel ziekteverzuim in een bedrijf terug te dringen.

Eerste aanspreekpunt voor collega’s

In dit vangnet zitten de zogenaamde Anti Burn-out Collega’s, afgekort ABC-ers. Zij kunnen het eerste aanspreekpunt zijn voor collega’s die dreigen vast te lopen. Een ABC-er biedt een luisterend oor en helpt een collega weer op weg. ABC-ers nemen zeker niet de rol over van de leidinggevende, vertrouwenspersoon, de arbo-arts, een coach, de huisarts of andere hulpverleners. Het is dus essentieel dat zij zich bewust zijn van hun rol.

Uitrol ABC-netwerk

Vanuit mijn missie ‘burn-out de wereld uit’, ga ik het concept van het ABC-vangnet uitrollen binnen bedrijven in heel Nederland zodat er een ABC-netwerk ontstaat. Ik start hiermee in Twente en de Achterhoek en het is mijn bedoeling dat dit netwerk daarna als een olievlek over heel Nederland wordt verspreid. De ABC-ers kunnen dan binnen dit uitgebreide netwerk onderling kennis uitwisselen en van elkaar leren.

ABC-format en training voor medewerkers

Het invoeren van een ABC-vangnet vraagt goede voorbereiding en intensieve communicatie. Daarvoor heb ik een speciaal format ontwikkeld met informatie over de werkwijze, de handvaten die nodig zijn om een ABC-vangnet op te zetten. Het bevat ook een toolkit met materiaal voor de communicatie binnen het bedrijf en ideeën en tips voor het werven van ABC-medewerkers. Voor de toekomstige ABC-ers is er de ABC-training. Zij leren in deze training hoe zij hun collega’s verder kunnen helpen, onder andere door gesprekstechnieken en doen ze kennis op over burn-outklachten en burn-out. Een cruciaal onderdeel van deze training is de rol van de ABC-er in de eigen organisatie. De training kan in company of op locatie bij CoachUnique worden gegeven,

Een ABC-vangnet in jouw bedrijf?

Ben je net zo enthousiast over dit idee als ik en wil je weten hoe je een ABC-vangnet in jouw bedrijf op kunt zetten? Of denk je dat dit idee iets kan zijn voor het bedrijf waar je werkt? Ik vertel je graag meer. Stuur mij een berichtje of bel naar 06-83 60 45 14 en ik kom graag geheel vrijblijvend bij je langs.