Voorkom burn-out op de werkvloer

Voorkom burn-out op de werkvloer

Veel bedrijven en organisaties ontwikkelen beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Dit beleid is vaak gericht op gezond leven en persoonlijke ontwikkeling: sporten, gezonde voeding, opleidingen en trainingen. Een belangrijk onderdeel blijft volgens mij onderbelicht: het voorkomen van uitval door een burn-out.

Ziekteverzuim door privéproblematiek

Door meer aandacht te hebben voor (te) hoge werkdruk en meer persoonlijk contact kun je vaak al veel veranderen. Steeds meer mensen hebben te maken met burn-outklachten. Het aantal mensen met een burn-out groeit nog steeds. Uit onderzoek blijkt dat een op de zeven medewerkers te maken heeft met burn-outklachten. Hoge werkdruk, (werk)stress en onbalans tussen werk en privé zijn factoren die kunnen leiden tot een burn-out. Uit recent onderzoek blijkt dat veel ziekteverzuim steeds vaker voortkomt uit problemen in de privésituatie. Het wordt ook steeds duidelijker dat gebeurtenissen in iemands persoonlijke leven daarbij ook een belangrijke rol spelen. Mantelzorg zoals het toenemen van zorg voor een partner of ouders, echtscheiding, opvoedingsproblemen. Allemaal factoren die bij kunnen dragen aan het ontstaan van een burn-out.

De deur staat altijd open

Ondanks dat leidinggevenden aangeven dat hun deur altijd openstaat, ervaren medewerkers vaak een drempel om dit bespreekbaar te maken bij hun leidinggevende. De vraag hoe het met iemand gaat is meestal een vast onderdeel in de gesprekkencyclus in veel bedrijven. Leidinggevenden voeren functioneringsgesprekken, beoordelingsgesprekken, persoonlijke ontwikkelingsgesprekken enzovoort. Door het formele karakter van deze gesprekken, kan het voor medewerkers echter lastig zijn om in een dergelijk gesprek bespreekbaar te maken wat hen echt bezighoudt. Deze gesprekken zijn momentopnames en meestal heel erg taakgericht. De vraag is dus of deze gesprekken voor leidinggevenden voldoende zijn om echt in contact te komen met hun medewerkers.

Wat nou als de leidinggevende echt niet zit te wachten op een medewerker die aangeeft dat het niet goed met hem of haar gaat? Want hoe mooi het idee van coachend leiderschap ook is, een leidinggevende blijft een leidinggevende. De hiërarchische verhoudingen tussen leidinggevende en medewerker spelen altijd mee. Medewerkers zijn daarom soms ook bang voor de consequenties van hun openheid.

Een praatje bij de koffiemachine

Informeel contact is een betere manier om elkaar beter te leren kennen en echt met elkaar in contact te zijn en te blijven. Regelmatig gewoon even een rondje maken op de werkvloer en een praatje bij de koffieautomaat zou al een groot verschil maken. De praatjes bij de koffiemachine moeten natuurlijk niet uitmonden in urenlange gesprekken want dan schieten we ons doel voorbij. De tijd nemen voor elkaar en aandacht voor de ander is een waardevolle investering. Dat geldt voor leidinggevenden en collega’s onderling. Het gaat dan wel om echt en oprecht contact. Is dat niet het geval dan prikt de ander daar zo doorheen en dat is een gemiste kans.

Hoe goed ken jij je collega’s?

Een goede manier om je collega’s wat beter te leren kennen is een gezamenlijke lunchwandeling. Ga eens op stap met een collega die je nog niet zo goed kent. Maak samen eens rondje en praat dan over iets anders dan het werk. Hobby’s, interesses. Wie weet kom je op onderwerpen waar je beiden in geïnteresseerd bent. Een mooi voornemen om morgen al mee te beginnen.

Vangnet in organisaties

Met een vangnet in je bedrijf kun je als collega’s veel voor elkaar doen. Collega’s die een eerste aanspreekpunt zijn voor collega’s die dreigen vast te lopen. Laagdrempelig met het doen collega’s weer op weg te helpen. Ik heb het ABC-vangnet ontwikkeld. Een format met bijbehorende training waarmee je een dergelijk vangnet in je bedrijf kunt organiseren. Hier lees je meer over dit format. Heb je interesse? Neem dan contact met mij op via 06-83 60 45 14.

Hulp nodig?

Wil je meer weten over het vangnet of kun je zelf wel wat hulp gebruiken en weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Stuur mij een berichtje of bel naar 06-83 60 45 14. Een e-mail sturen naar d.steenbruggen@coachunique.nl kan natuurlijk ook.

Met het aanvragen van dit e-book
ga je akkoord met toezending van inspiratiemails

door CoachUnique.