Zorgen voor de zorg

Zorgen voor de zorg

Vanochtend las ik in de krant een uitgebreid artikel over een tekort aan medewerkers in de zorg. Nederland vergrijst en steeds minder jongeren kiezen voor een baan in de zorg. Uit het artikel blijkt dat ook veel jongeren die wel hebben gekozen voor de zorg, afhaken omdat ze het werk te zwaar vinden.

Waardering voor mensen in de zorg

Ondanks dat ik zelf niet meer werkzaam ben in de zorg gaat de zorg mij nog steeds aan het hart. In de jaren dat ik zelf in een zorgorganisatie heb gewerkt, heb ik veel waardering gekregen voor de mensen die elke dag (en nacht) aan het werk zijn in de zorg: zorg bij ouderen thuis, in de woon- en zorgcentra, in het verpleeghuis, het ziekenhuis of in welke andere vorm dan ook. De druk op de medewerkers is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Ik zie dat ook als ik familie in het verpleeghuis bezoek en zorgmedewerkers spreek in mijn praktijk.

Steeds minder tijd

Naast alle administratie is er steeds minder tijd om mensen te helpen. De roosters zijn vol gepland en bij uitval door ziekte moet een klein team de werkzaamheden er bij overnemen omdat er krapte is in het team. Er zijn taken bij gekomen die voorheen door collega’s werden gedaan. Waar vroeger in het verpleeghuis medewerkers de schone was rondbrachten en andere medewerkers de bewoners hielpen met het eten, liggen deze werkzaamheden nu allemaal bij het kleine groepje medewerkers op een afdeling dat verantwoordelijk is voor een groep bewoners die continu zorg nodig hebben. Er is steeds minder tijd voor de echte zorgtaken, laat staan voor aandacht voor de bewoners. Ik kan mij heel goed voorstellen dat voor veel medewerkers in de zorg het werk te zwaar is geworden en zij een andere keuze maken. Vaak sluiten ook de werkzaamheden niet meer aan bij waarom zij voor de zorg hebben gekozen en slaan ze een ander pad in.

Zorgen voor de zorg

Ik vind het mooi om te zien dat er een kanteling komt en de problematiek in de zorg steeds meer aandacht krijgt. In november is de campagne ‘Ik zorg’ begonnen om te laten zien hoe veelzijdig het werk in de zorg is. Overal zie je portretten van medewerkers in de zorg. De werkgevers zetten zich aan voor aanpassingen in de zorg om werken in de zorg aantrekkelijker te maken.

Wat zou het mooi zijn als deze campagne er voor zorgt dat de zorg en de zorgmedewerkers echt de aandacht krijgen die ze verdienen. Dat er meer tijd komt voor de zorg voor patiënten en bewoners. Dat zorgmedewerkers die vastlopen in hun werk, de begeleiding krijgen die ze nodig hebben. En dat de zorgmedewerkers echt kunnen gaan doen waarvoor zij voor een baan in de zorg hebben gekozen: zorg bieden en aandacht geven aan mensen die dat nodig hebben. Mijn wens is dat we in het nieuwe jaar met zijn allen een beetje extra gaan zorgen voor de zorg.

Met het aanvragen van dit e-book
ga je akkoord met toezending van inspiratiemails

door CoachUnique.